Blå sal med sceneteppe

Konsert i blå sal

Debatt i blå sal

Rød sal

Film i blå sal

Foajéen

Konsert i blå sal

Bar i foajéen