top of page

VIKTIG SAK
Aladdin stod i fare for å bli solgt og revet. Men i 2015 ble huset regulert til bevaring, og byen får beholde dette unike bygget til kultur. Takk til kommunen for en stor avgjørelse.

ALADDIN 40 ÅR!
Vi feiret vårt jubileum lørdag 25. november 2023
PROGRAM FOR KVELDEN  

OM ALADDIN

Byens gamle kinobygg Aladdin brukes nå til teater/film-produksjon, arrangementer og kontorer. Her jobber cirka 20 aktører fast - innen film, scenekunst, musikk, litteratur, tegning og grafisk design. I tillegg har vi mange sporadiske leietakere som har arrangementer i 1. etasje. Her er det to saler, en foajé og et lite kjøkken. Mer om salene

Den største leietageren på Aladdin er Cinemateket, som har 2-3 filmvisninger i uken og kontor på bygget. Cinemateket er også med i styret i Aladdin Drift, som har ansvar for utleie på huset. Alle aktører som leier kontor på huset er selvstendige enheter med helt forskjellig drift.

Aladdin er ikke et tradisjonelt "kulturhus" med et felles utadrettet program. Aktørene jobber med mange ulike prosjekter, og mye av dette foregår også på andre arenaer. Huset er først og fremst Cinematek og produksjonshus for scenekunst, men det leies også ut til enkeltarrangementer og festivaler. Mer om aktørene

HUSET SOM BRANT
Dobbeltbildet viser gamle Aladdin slik kinoen så ut før den store brannen i 1980. En kraftig eksplosjon i ulovlig nitratfilm førte til at hele bygget ble totalskadet - midt under visningen av Bud Spencer-filmen "Alene er jeg sprengstoff"! Nåværende Aladdin (fra 1983) har masse sjarm synes vi, men det er nydelig å se tilbake på det gamle. På de to bildene er bygget slik det stod fra 1914, og etter oppussingen i 1954. (Foto: Kjell Mardon Olsen)

bottom of page